Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

W dniach 02.03.2021, 03.03.2021, 04.03.2021 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE l 72 z 12.03.2014r. str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :

 • 1542,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1161,60 zł - dla osoby w rodzinie

 

Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 :

Wtorek 02.03.2021r. w godzinach:

 • 14.00 – 15.00 - Pinczyn ul. Semlińska, Sportowa, Nowodworska, Gajowa, ks. Hoffmana, Jezierska, Główna, Boczna, Mostowa, Nadrzeczna, Boczna, Podgórna,

Środa 03.03.2021r. w godzinach:

 • 10.00 – 11.00 – Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna, Młyńska
 • 11.00 – 12.00 - Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 12.00 – 12.30 – Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa Zblewo ul. Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Suche Bagno,  ul. Ciska
 • 13.00 – 13.30 – Radziejewo
 • 13.30 – 14.00 - Zblewo działki ( Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa)
 • 14.00 – 14.30 -  Białachowo, Białachówko, Zblewo ul. Białachowska
 • 14.30 - 15.00 - Pałubinek, Pinczyn ul. Pałubińska, ul. Ciska

Czwartek 04.03.2021r. w godzinach:

 • 12.00 – 12.30 – Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec
 • 12.30 – 13.00 – Bytonia, Cis, Trzosowo
 • 13.00 – 13.30 – Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec
 • 13.30 – 14.00 – Miradowo

Prosimy wszystkie osoby odbierające żywność o zachowaniu odstępu między sobą 2m, posiadanie rękawiczek ochronnych oraz maseczek.

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

szkolenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że w celu ujednolicenia terminów wypłat świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 został przygotowany harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych w okresie od 01 lutego 2021 r.  do 31 maja 2021 r.
Informujemy, że w wytyczonych terminach świadczenie wychowawcze będzie realizowane zarówno w formie przelewów bankowych na wskazane konta indywidualne jak również będzie wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Zblewie w godzinach od 9:00 do 14:00

Harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych na okres zasiłkowy od 01-07-2019r. do 31-05-2021r.
w okresie od 01-02-2021r. do 31-05-2021r. w Banku Spółdzielczym w Skórczu o/Zblewo.

Godziny odbioru świadczeń od 9.00 – 14.00

 • 15 luty 2021r.
 • 15 marzec 2021r.
 • 15 kwiecień 2021r.
 • 17 maj 2021r.

 W razie nie otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego termin wypłaty  może ulec przesunięciu do czasu otrzymania dotacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje: w dniach 05.02.2021r oraz 08.02.2021 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE l 72 z 12.03.2014r. str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1542,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1161,60 zł - dla osoby w rodzinie

Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 :

Piątek 05.02.2021r. w godzinach:

 • 10.30 – 11.30 - Pinczyn ul. Semlińska, Sportowa, Nowodworska, Gajowa, ks. Hoffmana, Jezierska, Główna, Boczna, Mostowa, Nadrzeczna, Boczna, Podgórna, (oraz wszystkie ulice znajdujące się przed torami)
 • 11.30 – 12.30 – Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna, Młyńska
 • 12.30 – 13.30 - Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 14.00 – 14.30 - Pałubinek, Pinczyn ul. Pałubińska, ul. Ciska

Poniedziałek 08.02.2021r. w godzinach:

 • 8.30 – 9.00 – Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec
 • 09.00 – 09.30 – Bytonia, Cis, Trzosowo
 • 10.00 – 10.30 – Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec
 • 10.30 – 11.00 – Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa Zblewo ul. Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Suche Bagno,  ul. Ciska
 • 11.00 – 11.30 – Radziejewo
 • 11.30 – 12.00 - Zblewo działki ( Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa)
 • 12.00 – 12.30 -  Białachowo, Białachówko, Zblewo ul. Białachowska
 • 12.30 – 13.00 – Miradowo

Prosimy wszystkie osoby odbierające żywność o zachowaniu odstępu między sobą 2m, posiadanie rękawiczek ochronnych oraz maseczek.

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

 

logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie przystąpił do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na 2021 r. „Wspieraj Seniora”.

Z pomocy naszych pracowników mogą skorzystać osoby powyżej 70-go roku życia (niekorzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych), które decydują się na pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19.

Seniorze, jeżeli nie masz osób bliskich czy zaprzyjaźnionych, mogących udzielić pomocy, w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby czy załatwiania drobnych spraw urzędowych zgłoś swoją potrzebę, która może być zabezpieczona w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

Potrzebę udzielenia wsparcia można zgłosić w następujący sposób:

 1. dzwoniąc na ogólnopolskąinfolinię 22 505 11 11 uruchomioną w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów,
 2. za pośrednictwem strony internetowej: https://wspierajseniora.pl
 3. dzwoniąc pod bezpośredni nr telefonu: +48 58 562 37 35w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek i środa 7:30 – 16.00, wtorek 7:30 – 15:30 oraz czwartek i piątek 7:30 – 15:00.

Osoba przyjmująca zgłoszenie za pośrednictwem infolinii lub strony internetowej przekazuje prośbę o pomoc do GOPS-u. Następnie pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Pamiętajmy, że polegać ma ono w szczególności na dostarczeniu osobom starszym zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa senior.

Pracowników GOPS-u mogą wspierać wolontariusze, harcerze, żołnierze WOT, członkowie ochotniczych straży pożarnych.

Wszystkich seniorów, którzy zdecydują się skorzystać z tej formy wsparcia prosimy o czujność i zgłaszanie potrzeby pomocy tylko w sposób opisany powyżej.

plakat

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy