Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Informujemy, że dnia 19 kwietnia 2019r. (piątek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zblewie
będzie czynny do godziny  13.00

Targi odbędą się 10 kwietnia  w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym AMBEREXPO w Gdańsku, przy Żaglowej 11, godziny 10-16.
Więcej informacji na stronie targowej www.metropolitalnetargipracy.pl  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje,  że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • 10 kwietnia  (środa)  Od 9:00 – 11:00
  dla miejscowości : Zblewo, Białachowo, Białachówko
 • 10 kwietnia (środa)  Od 12:30 – 14:30
  dla miejscowości : Pinczyn, Piesienica, Pałubinek, Radziejewo
 • 11 kwietnia (czwartek)  Od 9:00– 11:00
  dla miejscowości : Miradowo, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo Kościerskie, Lipia Góra Mała, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Bukowiec Królewski
 • 11 kwietnia (czwartek)  Od 12:30 – 14:30
  dla miejscowości : Karolewo, Biały Bukowiec, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Bytonia, Borzechowo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje,  że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • 21 marca  (czwartek)  Od 9:00 – 11:00
  dla miejscowości : Miradowo, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo Kościerskie, Lipia Góra Mała, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Bukowiec Królewski
 • 21 marca (czwartek)  Od 12:30 – 14:30
  dla miejscowości : Zblewo, Białachowo, Białachówko
 • 22 marca (piątek)  Od 9:00 – 11:00
  dla miejscowości : Pinczyn, Piesienica, Pałubinek, Radziejewo
 • 22 marca (piątek)  Od 12:30 – 14:30
  dla miejscowości : Karolewo, Biały Bukowiec, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Bytonia, Borzechowo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020