Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Żywność będzie wydawana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

 

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • 6 luty  (środa)  Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości : Zblewo, Białachowo, Białachówko
 • 6 luty (środa)  Od 12.30 – 14.30
  dla miejscowości : Pinczyn, Piesienica, Pałubinek, Radziejewo
 • 7 luty (czwartek) Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości : Karolewo, Biały Bukowiec, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Bytonia, Borzechowo
 • 7 luty (czawrtek) Od 12.30 – 14.30
  dla miejscowości : Miradowo, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 05.12.2014r o Karcie Dużej Rodziny ( DZ. U. Z 2017r poz 1832 z późn. zm.)   od dnia 01.01.2019r o Kartę Dużej Rodziny  mogą ubiegać  się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

 Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w każdym czasie, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie Wnioski można również składać elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia 

Wnioski można pobrać pod adresem :
www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznaie-karty-dużej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu.

W dniu 31.12.2018r. (poniedziałek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie
będzie czynny
do godz. 13.00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • 17 grudzień  (poniedziałek)  Od 9.00 – 11.30
  dla miejscowości : Pinczyn, Piesienica, Pałubinek, Radziejewo
 • 17 grudzień (poniedziałek)  Od 12.30 – 15.00
  dla miejscowości: Zblewo; Białachowo, Białachówko;
 • 18 grudzień (wtorek) Od 9.00 – 11.30
  dla miejscowości : Miradowo, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 18 grudzień (wtorek) Od 12.30 – 15.00
  dla miejscowości : Karolewo, Biały Bukowiec, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Bytonia, Borzechowo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020