Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2010 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.Nr.224, poz.1803), które określa termin do ponownego składania wniosku (kontynuacji posiadanego orzeczenia) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia .
W związku z powyższym prosimy o składanie powtórnych wniosków na miesiąc przed upływem terminu ważności obowiązującego orzeczenia.
Wnioski składane przed miesięcznym terminem ważności obowiązującego orzeczenia będziemy zmuszeni odsyłać.
Dodatkowych informacji udziela:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w StarogardzieGdańskim
pod numerem telefonu (58) 5602338

W siedzibie Gminnego Ośrodaka Pomocy Społeczej w Zblewie prowadzony jest
Punkt porad psychologicznych, obejujący również profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58)5623735 oraz w siedzibie naszego ośrodka.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy