Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

Wtorek 14.07.2020r. w godzinach:

 • 9.30 – 10.00 - Pałubinek, Pinczyn ul. Pałubińska, ul. Ciska
 • 10.30 – 11.30 - Pinczyn ul. Semlińska, Sportowa, Nowodworska, Gajowa, ks. Hoffmana, Jezierska, Główna, Boczna, Mostowa, Nadrzeczna, Boczna, Podgórna, (oraz wszystkie ulice znajdujące się przed torami)
 • 11.30 – 12.30 – Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna, Młyńska
 • 12.30 – 13.30 - Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski

Środa 15.07.2020r. w godzinach:

 • 8.30 – 9.00 – Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec
 • 09.00 – 09.30 – Bytonia, Cis, Trzosowo
 • 10.00 – 10.30 – Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec
 • 10.30 – 11.00 – Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa Zblewo ul. Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Suche Bagno,  ul.Ciska
 • 11.00 – 11.30 – Radziejewo
 • 11.30 – 12.00 - Zblewo działki ( Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa)
 • 12.00 – 12.30 -  Białachowo, Białachówko, Zblewo ul. Białachowska
 • 12.30 – 13.00 - Miradowo

Nadmieniamy, że w związku z pandemią COVID – 19, żywność wyjątkowo będzie wydawana na placu 700 – lecia, z tyłu Straży Pożarnej. Prosimy o zachowanie specjalnej ostrożności oraz o dostosowanie się do wymaganych przepisów bezpieczeństwa.

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Prosimy wszystkie osoby odbierające żywność o zachowaniu odstępu między sobą 2m, posiadanie rękawiczek ochronnych oraz maseczek.

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021; wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” (300+)  będzie można składać:

 • od 1 lipca 2020 r. – tylko forma elektroniczna
 • od 1 sierpnia 2020 r. – nadal forma elektroniczna i forma papierowa

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie w godzinach pracy urzędu
Dodatkowo informujemy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej  bez obsługi interesantów tzn. w tym dniu nie przyjmujemy interesantów.
Zachęcamy  do składania wniosków drogą elektroniczną przez portale: Emp@tia, ePUAP oraz przy pomocy bankowości internetowej, jeżeli Państwa Bank udostępnia taką możliwość.

rodzinne

ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2020 r. -  ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września 2020 r.;
 • wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2020 r. - ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy.

Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 A TAKŻE ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2020 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2020 r.;
 • wnioski złożone we wrześniu i w październiku 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia 2020 r.
 • wnioski złożone w listopadzie i grudniu 2020r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego 2021r.

Przypominamy, że w aktualnie trwającym okresie zasiłkowym 2019/2020, świadczenia rodzinne oraz świadczenia opiekuńcze są przyznane do 31 października 2020 r.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października 2020 r.;
 • wnioski złożone we wrześniu 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2020 r.;
 • wnioski złożone w październiku 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia 2020 r.;
 • wnioski złożone w listopadzie 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia 2021 r.;
 • wnioski złożone w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego 2021 r.

Ulegnie zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2020/2021 wynosić ono będzie 900 zł na osobę w rodzinie. Ponadto, podobnie jak w świadczeniach rodzinnych, wprowadzona zostanie zasada przyznawania świadczeń na zasadzie „złotówka za złotówkę”.
Przypominamy, że w aktualnie trwającym okresie zasiłkowym 2019/2020, świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznane do 30 września 2020 r.
Wszystkie składane wnioski muszą być kompletne i poprawnie wypełnione
.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Świadczenia wychowawcze (500+)  na okres zasiłkowy 2019/2021 zostały ustalone do 31 maja 2021 r.
Jedynie wnioski podlegające koordynacji mogą zawierać inną datę ustalenia świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie dołączył do akcji #hotchallenge.
Dziękujemy za nominację Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie.


Do challenge'u nominujemy:

 • Zakład Komunalny Gminy Zblewo;
 • Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie; 
 • Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie.

Zachęcamy do wspierania akcji poprzez wpłaty na stronie:
https://www.siepomaga.pl/olus-sma

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • wtorek 16.06.2020r. w godzinach:
  9.30 – 10.00 - Pałubinek, Pinczyn ul. Pałubińska, ul. Ciska
  10.30 – 11.30 - Pinczyn ul. Semlińska, Sportowa, Nowodworska, Gajowa, ks. Hoffmana, Jezierska, Główna, Boczna, Mostowa, Nadrzeczna, Boczna, Podgórna, (oraz wszystkie ulice znajdujące się przed torami)
  11.30 – 12.30 – Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna, Młyńska
  12.30 – 13.30 - Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • Środa 17.06.2020r. w godzinach:
  8.30 – 9.00 – Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec
  09.00 – 09.30 – Bytonia, Cis, Trzosowo
  10.00 – 10.30 – Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec
  10.30 – 11.00 – Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa Zblewo ul. Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Suche Bagno,  ul.Ciska
  11.00 – 11.30 – Radziejewo
  11.30 – 12.00 - Zblewo działki ( Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa)
  12.00 – 12.30 -  Białachowo, Białachówko, Zblewo ul. Białachowska
  12.30 – 13.00 - Miradowo

Nadmieniamy, że w związku z pandemią COVID – 19, żywność wyjątkowo będzie wydawana na placu 700 – lecia, z tyłu Straży Pożarnej. Prosimy o zachowanie specjalnej ostrożności oraz o dostosowanie się do wymaganych przepisów bezpieczeństwa.

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Prosimy wszystkie osoby odbierające żywność o zachowaniu odstępu między sobą 2m, posiadanie rękawiczek ochronnych oraz maseczek.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .
Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

Wtorek 02.06.2020r. w godzinach:

 • 10.15 – 10.45 - Pałubinek, Pinczyn ul. Pałubińska, ul. Ciska
 • 11.00 – 11.30 - Pinczyn ul. Semlińska, Sportowa, Nowodworska, Gajowa, ks. Hoffmana, Jezierska, (oraz wszystkie ulice znajdujące się za torami)
 • 11.30 – 12.00 - Pinczyn ul. Główna, Boczna, Mostowa, Nadrzeczna, Boczna, Podgórna, (oraz wszystkie ulice znajdujące się przed torami)
 • 12.00 – 12.30 – Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka
 • 12.45 – 13.15 – Zblewo ul. Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna,
 • 13.30 – 14.00 – Miradowo

Środa 03.06.2020r. w godzinach:

 • 08.00 – 9.00 – Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec
 • 09.15 – 10.15 – Bytonia, Cis, Trzosowo
 • 10.30 – 11.00 – Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec
 • 11.15 – 11.45 – Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa
 • 12.00–12.30 – Zblewo ul. Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Suche Bagno,  ul.Ciska
 • 12.45 – 13.15 – Radziejewo
 • 13.30 – 14.00 - Zblewo działki ( Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa)
 • 14.15 – 14.45 -  Białachowo, Białachówko, Zblewo ul. Białachowska

Nadmieniamy, że w związku z pandemią COVID – 19, żywność wyjątkowo będzie wydawana na placu 700 – lecia, z tyłu Straży Pożarnej. Prosimy o zachowanie specjalnej ostrożności oraz o dostosowanie się do wymaganych przepisów bezpieczeństwa.

Ponadto GOPS w Zblewie informuje, że miejscowości takie jak: Kleszczewo Kościerskie, Semlin, Jezierce, Zawada, Tomaszewo, Wałdówko, Lipia Góra będą odbierały dary żywnościowe w Środowiskowym Domu Samopomocy. O terminie i godzinie zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika.

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Prosimy wszystkie osoby odbierające żywność o zachowaniu odstępu między sobą 2m, posiadanie rękawiczek ochronnych oraz maseczek.

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy