Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” można składać

 • online od 1 lipca 2018 roku.
 • od 1 sierpnia 2018 roku drogą tradycyjną (w formie papierowej)

Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2018 roku - wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Więcej informacji w ulotce: Dobry Start krok po kroku (pdf)
oraz pod adresem: http://www.gopszblewo.pl/index.php/swiadczenie-dobry-start/program-dobry-start-300zl-dla-ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 

 • 1268 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i
 • 1028 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • 7 czerwiec  (czwartek)  Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości : Miradowo, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 7 czerwiec (czwartek)  Od 12.00 – 14.00
  dla miejscowości : Pinczyn, Piesienica, Pałubinek, Radziejewo
 • 8 czerwiec (piątek) Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości: Zblewo; Białachowo, Białachówko;
 • 8 czerwiec (piątek) Od 12.00 – 14.00
  dla miejscowości : Karolewo, Biały Bukowiec, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Bytonia, Borzechowo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 1268 zł - dla osoby samotnie gospodarującej i
 • 1028 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • 23 maja (środa) Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości : Zblewo, Białachowo, Białachówko
 • 23 maja (środa) Od 12.00 – 14.00
  dla miejscowości: Karolewo, Biały Bukowiec, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Bytonia, Borzechowo
 • 24 maja (czwartek) Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości : Miradowo, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra Mała, Bukowiec Królewski
 • 24 maja (czwartek) Od 12.00 – 14.00
  dla miejscowości : Pinczyn, Piesienica, Pałubinek, Radziejewo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 

 • 1268 zł - dla osoby samotnie gospodarującej i
 • 1028 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • 10 maj (czwartek) Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości: Miradowo, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 10 maj (czwartek) Od 12.00 – 14.00
  dla miejscowości: Zblewo; Białachowo, Białachówko;
 • 11 maj (piątek) Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości: Karolewo, Biały Bukowiec, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Bytonia, Borzechowo
 • 11 maj (piątek) Od 12.00 – 14.00
  dla miejscowości: Pinczyn, Piesienica, Pałubinek, Radziejewo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

 

baner

Szanowni Państwo,

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Starogardzie Gdańskim organizuje 11 maja 2018 r. Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem „Sięgnij po sukces” i jest adresowana przede wszystkim do aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością i ich pracodawców.

W siedzibie Inspektoratu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, od 9 do 14 eksperci z ZUS będą udzielali porad i służyli informacjami dotyczącymi projektów, których celem jest przełamywanie barier w pracy i życiu codziennym. Od specjalistów będzie można dowiedzieć się, jak uzyskać rentę    i jak ją zwiększyć, jakie są inne świadczenia. Będzie również można założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet. Pracodawcy, którzy już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością lub chcą je zatrudnić dowiedzą się o działaniach ZUS w ramach prewencji rentowej i wypadkowej czy świadczeniach pozwalających utrzymać zdolność do pracy mimo szczególnych wymagań zdrowotnych.

>>  ulotka informacyjna (pdf)  <<

 

Regionalny Rzecznik Prasowy
województwa pomorskiego
Krzysztof Cieszyński

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020