Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje,
że od 25 maja 2020r.  (poniedziałek)
zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kleszczewie Kościerskim zostają odwieszone.

Szanowni Państwo
W związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 07.05.2020r.,
w związku z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) informujemy,
że w dniach od 11 maja 2020r. do 24maja 2020r.
zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kleszczewie Kościerskim będą zawieszone.

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje o rozpoczęciu naboru młodzieży na rok szkoleniowy 2020 / 2021 do :

 • szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy ( kl. VII, VIII ) 
  dot. także osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej, niemających15 lat

Wszystkim zainteresowanym  proponujemy przyuczenie  do konkretnych zawodów.

Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi.

Młodzież będzie uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto uczestnicy hufca  objęciu będą szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.

W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta.

Po ukończeniu szkoły możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Dokumenty należy składać oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca Osiedle 60 – lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65 , codziennie w godz. 7.45 – 15.45 OHP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • środa 06.05.2020r. w godzinach:
  • 8.00 – 9.00 – Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec
  • 09.15 – 10.15 – Bytonia, Cis, Trzosowo
  • 11.45 – 12.30 – Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec
  • 12.45 – 13.15 – Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa
  • 13.30 – 14.00 – Zblewo ul. Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Suche Bagno,  ul.Ciska
  • 14.15 – 14.45 – Radziejewo
 • czwartek 07.05.2020r. w godzinach:
  • 12.30 – 13.00 – Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka
  • 13.30 – 14.00 – Zblewo ul. Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna,
  • 14.15 – 14.45 -  Białachowo, Białachówko, Zblewo ul. Białachowska
  • 14.45 – 15.15– Miradowo
 •  piątek 08.05.2020r. w godzinach:
  • 8.00 - 9.00 – Pałubinek, Pinczyn ul. Pałubińska, ul. Ciska
  • 9.30 – 10.30 – Pinczyn ul. Semlińska, Sportowa, Nowodworska, Gajowa, ks. Hoffmana, Jezierska, (oraz wszystkie ulice znajdujące się za torami)
  • 11.00 – 13.00 – Pinczyn ul. Główna, Boczna, Mostowa, Nadrzeczna, Boczna, Podgórna, (oraz wszystkie ulice znajdujące się przed torami)
  • 13.15 – 13.45 - Zblewo działki ( Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa)

Nadmieniamy, że w związku z pandemią COVID – 19, żywność wyjątkowo będzie wydawana na placu 700 – lecia, z tyłu Straży Pożarnej. Prosimy o zachowanie specjalnej ostrożności oraz o dostosowanie się do wymaganych przepisów bezpieczeństwa.

Prosimy wszystkie osoby odbierające żywność o zachowaniu odstępu między sobą 2m, posiadaniu rękawiczek ochronnych oraz maseczek.

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Na prośbą Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara przedstawiamy poradnik „Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.
Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogę tym osobom zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Osobisty plan awaryjny - poradnik (PDF)

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy