Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Gmina Zblewo otrzymał dofinansowanie zadania realizowanego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019. Program finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwanych dalej "Funduszem Solidarnościowym".

Środki te przeznaczone są na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również posiadających orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach      i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunkiem udzielenia pomocy jest również, oprócz opisanego wyżej posiadania orzeczenia, spełnienie kryterium dochodowego nie przekraczającego 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.).

Informujemy, że w dniach
25-26.06.2019r. (wtorek i środa)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie czynny
do godziny 14.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje,  że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • 18  czerwiec (wtorek)  Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości: Zblewo; Białachowo, Białachówko;
 • 18 czerwiec (wtorek)  Od 13.00 – 15.00
  dla miejscowości : Miradowo, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 19 czerwiec (środa) Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości : Pinczyn, Piesienica, Pałubinek, Radziejewo
 • 19 czerwiec (środa) Od 13.00 – 15.00
  dla miejscowości : Karolewo, Biały Bukowiec, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Bytonia, Borzechowo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Informujemy, że w dniu

12.06.2019r. (środa)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie czynny
do godziny 14.30

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy