Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

logo CIS

W związku z realizacją projektu pt.: „CIS Osówek - zatrudnienie na przyszłość” w ramach Działania 6. 1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszamy nabór na bezpłatne szkolenia* w ramach którego uczestnik otrzyma :

 • Wsparcie doradcy zawodowego, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do jego predyspozycjii potrzeb lokalnego rynku pracy u pracodawców
 • Wsparcie psychologa
 • Wsparcie pracownika socjalnego
 • Bezpłatne badania lekarskie, ubrania robocze, szkolenie BHP
 • Wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego
 • Ubezpieczenie społeczne, wizyty studyjne, poczęstunek
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia z doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, psychologiem
 • Na zakończenie uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

 * Wsparcie dla osób bezrobotnych III profil bez prawa do zasiłku oraz dla osób biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia i nie zarejestrowanych w PUP

Termin szkolenia: 01.09.2017r. – 28.02.2018 r.

Harmonogram zajęć: 1 miesiąc szkolenia 5 dni w tygodniu po 6h: zajęcia integracyjne z psychologiem, zajęcia z pracownikiem socjalnym oraz spotkania indywidualne z doradcą zawodowym oraz psychologiem, szkolenie BHP, badania lekarskie u lekarza medycyny pracy, wyjazd integracyjny np. do kina; 2 i 3 miesiąc: - 1 dzień 6h zajęcia z psychologiem - 1 dzień 6h zajęcia z doradcą zawodowym - 3 dni po 6h praktyk u pracodawcy ; 4, 5 i 6 miesiąc: - 1 dzień 6h zajęcia z psychologiem lub z doradcą zawodowym - 4 dni po 6h praktyk u pracodawc.

Chętnych prosimy o kontakt z CIS w Osówku  tel. 515 151 741 lub 515 151 766
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Centrum Integracji Społecznej, Osówek 47, 83-243 Osieczna

 W dniu 7 lipca 2017 Sejm RP przyjął pakiet zmian związanych z systemami wsparcia rodzin. Zmiany dotyczą programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W związku z powyższym od dnia 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków ulegną zmianie. .

Nowe formularze wniosków zostaną udostępnione niezwłocznie po ich publikacji przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, iż wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych tj. 500 +, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy będą przyjmowane od 1 sierpnia w pok. Nr 5 w godzinach pracy Ośrodka od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1268 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1028 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • 13 czerwiec  (wtorek)  Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości : Miradowo, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 13 czerwiec (wtorek)  Od 13.00 – 15.00
  dla miejscowości : Karolewo, Biały Bukowiec, Borzechowo, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Bytonia;
 • 14 czerwiec (środa) Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości: Zblewo; Białachowo, Białachówko;
 • 14 czerwiec (środa) Od 13.00 – 15.00
  dla miejscowości : Pinczyn, Piesienica, Pałubinek, Radziejewo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

 

baner

DARMOWE SZKOLENIA:

 • język angielski poziom A1+A2 (240h) lub A2 (120h) - certyfikat TOEIC Bridge
 • ü język niemiecki poziom A1+A2 (240h) lub A2 (120h) - certyfikat WiDaF Basic
 • ü kurs komputerowy (96h), obejmujący: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne- certyfikat ECDL Base

 Aby wziąć udział w szkoleniu, należy:

 • • mieć ukończone 25 lat
 • • mieć wykształcenie co najwyżej średnie
 • • być mieszkańcem powiatu: starogardzkiego,    kościerskiego lub chojnickiego

Pierwszeństwo dla osób w wieku 50+
ZAPEWNIAMY MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 Biuro projektu: CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH
83-200 Starogard Gdański, Lubichowska 70
58-775-09-33, 883-187-187, 695-191-474
www.pomorskieszkolenia.com.pl
www.cjo.edu.pl

plakat

Przemoc może mieć różne oblicza - od słów po czyny. To na tyle trudny temat, że często nie chcemy o nim rozmawiać, zwłaszcza jeśli zdarza się blisko nas – w naszej rodzinie czy w sąsiedztwie.
Przemoc może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, dochodów, czy wykształcenia. Jej ślady, nawet po wielu latach, mogą utrudniać tworzenie dobrych relacji z ludźmi.

broszura informacyjna (pdf)

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020