Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :

 • 1268 zł - dla osoby samotnie gospodarującej i
 • 1028 zł - dla osoby w rodzinie

 

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • 18 maj (czwartek) Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości : Miradowo, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 18 maj (czwartek) Od 13.00 – 15.00
  dla miejscowości: Zblewo; Białachowo, Białachówko;
 • 19 maj (piątek) Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości : Karolewo, Biały Bukowiec, Borzechowo, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Bytonia;
 • 19 maj (piątek) Od 13.00 – 15.00
  dla miejscowości : Pinczyn, Piesienica, Pałubinek, Radziejewo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Wójt Gminy Zblewo wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie zaprasza osoby bezrobotne, niepracujące, pobierające emeryturę, rentę, zasiłek stały, w wieku od 18 do 64 lat, które posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności na kurs i szkolenie zawodowe z możliwością odbycia płatnego stażu.

Osoby chętne prosimy o przybycie na spotkanie, które odbędzie się 18 maja 2017r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie, ul. Główna 40

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie zaprasza wszystkie osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności,  chętne do nabycia nowych kwalifikacji zawodowych na spotkanie.
Spotkanie odbędzie się w dniu 08.05.2017r. o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie ul. Główna 17

Głównym celem Fundacja „Znajdź Pomoc" jest prowadzenie Ogólnopolskiego Portalu Wsparcia „ZnajdźPomoc.pl". Portal ten ma służyć wszystkim osobom (chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej) i pozwolić na szybkie znalezienie pomocy w konkretnym obszarze.

plakat mini

Informujemy, że dnia 14 kwietnia 2017r. (piątek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zblewie
czynny będzie do godziny  13.00

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020