Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie apeluje, aby najbliższe otoczenie seniorów podjęło się pomocy w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych itp.  

Natomiast osoby samotne, które są bez możliwości uzyskania pomocy od rodziny lub sąsiadów prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie, który w miarę możliwości pomoże w załatwieniu zakupów lub innych spraw (tel. 58 562-37-35; 58 531-63-91).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1).
Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej 
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • 13 lutego  (czwartek)  Od 9:00 – 11:30
  dla miejscowości : Miradowo, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo Kościerskie, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra Mała, Bukowiec Królewski
 • 13 lutego (czwartek)  Od 12:30 – 15:00
  dla miejscowości: Karolewo, Biały Bukowiec, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Bytonia, Borzechowo
 • 14 lutego (piątek) Od 9:00 – 11:30
  dla miejscowości : Pinczyn, Pałubinek, Radziejewo
 • 14 lutego (piątek) Od 12:30 – 15:00
  dla miejscowości : Zblewo, Białachowo, Białachówko

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy