Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Uprzejmie informujemy, iż na mocy umowy zawartej z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021, Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzyła w swojej strukturze Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz trzy Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Dokładna informacja o formie i zakresie świadczonej przez nas pomocy (PDF, 474KB)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje,  że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • 21 maja  (wtorek)  Od 9:00 – 11:00
  dla miejscowości : Miradowo, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo Kościerskie, Lipia Góra Mała, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Bukowiec Królewski
 • 21 maja   (wtorek)  Od 12:30 – 14:30
  dla miejscowości : Zblewo, Białachowo, Białachówko
 • 22 maja (środa)  Od 9:00– 11:00
  dla miejscowości : Karolewo, Biały Bukowiec, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Bytonia, Borzechowo
 • 22 maja  (środa)  Od 12:30 – 14:30
  dla miejscowości : Pinczyn, Piesienica, Pałubinek, Radziejewo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro netto prowadzone zgodnie  z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Dotyczy złożenia ofert cenowych na usługę transportową – przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleszczewie Kościerskim z terenu Gminy Zblewo

więcej informacji pod adresem:
https://gopszblewo.bip.gov.pl/publiccontracts/view/17869

Informujemy, że dnia 19 kwietnia 2019r. (piątek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zblewie
będzie czynny do godziny  13.00

Targi odbędą się 10 kwietnia  w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym AMBEREXPO w Gdańsku, przy Żaglowej 11, godziny 10-16.
Więcej informacji na stronie targowej www.metropolitalnetargipracy.pl  

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy