Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że w celu nabycia uprawnień do rządowego świadczenia Rodzina 500+ na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 należy złożyć wniosek.

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca br. do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. W związku z powyższym najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z powyższym wnioski o przyznanie świadczenia na zbliżający się okres świadczeniowy  można składać już od 1 lutego 2021 r. online.

Wnioski przez Internet można składać za pomocą następujących narzędzi:

  • portal „emp@tia”,
  • systemy bankowe,
  • PUE ZUS. 

Natomiast od 1 kwietnia 2021 r. wnioski o przyznanie rządowego świadczenia w ramach Rodzina 500+ będzie można złożyć także drogą tradycyjną (papierową), czyli składając wniosek osobiście w naszym Ośrodku lub za pośrednictwem poczty.

!!!WAŻNE!!!
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Terminy składania wniosków i wypłaty świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 przedstawiają się następująco:

  • Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
  • W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie  1 - 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 1 - 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Tylko złożenie wniosku do 30 czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy harmonogram wypłat świadczeń w ramach Rodzina 500+ w nowym okresie świadczeniowym zostanie ustalony i podany do wiadomości w późniejszym terminie.

Złożenie wniosku po 30 czerwca 2021 r. spowoduje, że świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie 1 - 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie 1 - 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
  • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie oraz pod numerem telefonu (58) 562 37 35.

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowe-terminy-skladania-wnioskow-na-okres-swiadczeniowy-20212022

Informujemy, że 31 grudnia ( czwartek )
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie
czynny będzie do godziny 13:00.

plakat

plakat - informacje

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie będzie nieczynny.

Powyższy dzień (Wigilia) wskazany został jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników GOPS w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 26 grudnia 2020 r. (Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia) na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy