Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje o terminach wypłat świadczenia wychowawczego w okresie zasiłkowym od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Nadmieniamy, że w wytyczonych terminach świadczenie wychowawcze będzie realizowane zarówno w formie przelewów bankowych na wskazane konta indywidualne jak również będzie wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Zblewie w godzinach od 9:00 do 14:00.

Harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych na okres od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r

 • 15 czerwiec 2021 r.
 • 15 lipiec 2021r.
 • 16 sierpień 2021r.
 • 15 wrzesień 2021r.
 • 15 październik 2021r.
 • 15 listopad 2021r.
 • 15 grudzień 2021r.
 • 17 styczeń 2022r.
 • 15 luty 2022r.
 • 15 marzec 2022r.
 • 15 kwiecień 2022r.
 • 16 maj 2022r.

W przypadku nie otrzymania dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania wynikającego z program Rodzina 500+ termin wypłaty świadczenia wychowawczego może ulec wydłużeniu do czasu jej otrzymania.