Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Jeśli  Ty lub członek Twojej rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci,
przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej  w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pamiętaj zaznaczyć kratkę we wniosku na stronie 3 !

Postaraj się jak najdokładniej uzupełnić sekcję we wniosku  DANE CZŁONKÓW TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ, która znajduje się na 4 stronie. Podaj niezbędne dane dotyczące:

  • adresu zamieszkania osoby przebywającej za granicą,
  • nazwy pracodawcy, adresu zatrudnienia lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dokładne daty wyjazdów i powrotów,
  • pobieranie zasiłków dla bezrobotnych,
  • lub innych świadczeń emerytalno-rentowych,
  • numer identyfikacyjny w innym państwie np. numer ubezpieczenia.

Do formularza na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego warto też dołączyć dokumenty podane w instrukcji. Instrukcję wraz z formularzem można znaleźć w zakładce druki do pobrania lub na stronie: https://www.gdansk.uw.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego

Ważne!
W przypadku, gdy nie jest Ci znany adres osoby przebywającej za granicą (np. byłej/go żony/męża) należy podać ostatni znany adres pobytu i/lub numer identyfikacyjny stosowany w danym Państwie.
Powyższe informacje i dokumenty znacznie ułatwią Wojewodzie przebieg postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych na dzieci.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie jako organ właściwy  przekazuje wniosek wraz z całą dokumentację do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy