Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

W dniach 05.06.2023r. , 06.06.2023r.będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2021 Plus realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE l 72 z 12.03.2014r. str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1 823,60 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1 410 zł - dla osoby w rodzinie

Nadmieniamy, że żywność będzie wydawana w budynku Zakładu Komunalnego w Zblewie przy ul. Chojnickiej 5 b – hydrofornia (wjazd za starą szkołą)

Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 Plus :

poniedziałek  05.06.2023r. w godzinach

 • 11.00 -11.45 - Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa, Suche Bagno,  Ciska
 • 11.45-12.15 – Zblewo, ul.  Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa, Białachowo, Białachówko, Zblewo ul.  Białachowska, Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Młyńska
 • 12.15 –13.00 - Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna,
 • 13.00 - 13.45– Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 13.45 - 15.00  Pinczyn

 wtorek  06.06.2023r. w godzinach

 • 11.00- 12.30 - Pałubinek, Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec, Miradowo
 • 12.30- 13.30 - Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec, Radziejewo
 • 13.30 – 14.30 – Bytonia, Cis, Trzosowo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Drodzy Mieszkańcy


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje o  dodatkowym projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiający dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ma on na celu tworzenie punktów specjalistycznych, które dedykowane są osobom z określonymi potrzebami, w tym punkt, w którym udzielana jest pomoc osobom doznającym przemocy ( przede wszystkim kobietom i dzieciom), czy punkt specjalizujący się w prawie rodzinnym. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość z pomocy specjalistycznej mogą  korzystać beneficjenci z całego kraju. Zapraszamy do zapoznania się z w .w. punktami w całym kraju za pomocą linku:

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Informator (pdf)

logotyp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie zaprasza do udziału w szkleniu organizowanym przez Bank Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 PLUS.
Szkolenie odbędzie się w   Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie w dniach  1.06.2023r. oraz 2.06.2023r. od godz. 9.00 .

Temat szkoleń to:

 • WŁĄCZAMY SIĘ ZAWODOWO
 • NIEMARNOWANIE ŻYWNOŚCI
 • WARSZATY DIETETYCZNE

Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
W celu udziału w szkoleniu zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie pod nr telefonu 58-562-37-35
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

plakat

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy