Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na VIII Pomorski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami.

Termin wydarzenia: 18 października 2023 r.
Czas: 10:00 – 13:00
Miejsce: Sala im. Lecha Bądkowskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wydarzenie podzielone zostało na dwa główne panele dyskusyjne:
Panel I: Osoba z niepełnosprawnością a wymiar sprawiedliwości. Jak skutecznie egzekwować swoje prawa?
Panel II: Funkcjonowanie rodziny osoby z niepełnosprawnością – możliwości realizacji praw i rozwiązania do zastosowania w praktyce.

Po każdym z paneli przewidziana jest dyskusja w formie odpowiedzi na pytania z sali.
Coroczne wydarzenie jest platformą dialogu i dyskusji, a także miejscem umożliwiającym wymianę doświadczeń.

Aby wziąć udział w Konwencie stacjonarnie na Sali im. L. Bądkowskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27 należy potwierdzić swój udział przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Link do formularza: https://ankiety.pomorskie.eu/473579?lang=pl

Pozostałe zainteresowane osoby będą mogły obejrzeć wydarzenie na oficjalnym kanale Pomorskie.eu – YouTube.
Link do kanału: 
https://www.youtube.com/channel/UCtdp1gV_MqLc_zKtxf7T06Q

W razie pytań dotyczących rejestracji na Konwent, kontakt w sprawie:
Klaudia Cherek 58 32 68 814, Monika Pazik 58 32 68 566

plakat

logo

Już od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki, skutery.

„Osoby z niepełnosprawnością potrzebują jeszcze większego dostępu do technologii wspomagających, zwłaszcza zaś do wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie uruchomiona dzisiaj wypożyczalnia. Dzięki jej powstaniu osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość wystąpienia o wypożyczenie najnowocześniejszych rozwiązań wspierających i podnoszących niezależność, bez konieczności ponoszenia kosztów ich zakupu” – mówi Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

„Wnioski można składać za pośrednictwem systemu SOW, podobnie jak w przypadku pozostałych programów i projektów realizowanych przez Fundusz. Gwarancją optymalnego doboru sprzętu do potrzeb osoby niepełnosprawnej jest możliwość konsultacji z doradcami, którzy pomogą wybrać odpowiednią technologię” – wyjaśnia prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Kto może złożyć wniosek?

Każdy, kto:

 • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

 • W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: https://sow.pfron.org.pl/
 • W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON

Po formalnym sprawdzeniu wniosków każda zainteresowana osoba będzie miała możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa w zakresie wybranych technologii w jednym z 19 Ośrodków Wsparcia i Testów w całej Polsce. Następnie wniosek z już zatwierdzoną technologią będzie przekazywany do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

 

Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku

 • Zadzwoń na infolinię Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS)
  228998922
 • Wyślij wiadomość e-mail na adres
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji znajdziesz na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl
Wypożyczalnia technologii wspomagających - sprawdź, jak z niej skorzystać (video)
Program pn. "Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością" (docx 32 KB)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie na podstawie pkt. 3.1.3  Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023, udostępnia informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań na rzecz osób zmagających się z problemem przemocy w powiecie starogardzkim. Nadmieniamy, że prezentowany informator został przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

INFORMATOR

W dniach 20.07.2023r. oraz 21.07.2023r.będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2021 Plus realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE l 72 z 12.03.2014r. str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. : 

 • 1 823,60 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1 410 zł - dla osoby w rodzinie

Nadmieniamy, że żywność będzie wydawana w budynku Zakładu Komunalnego w Zblewie przy ul. Chojnickiej 5 b – hydrofornia (wjazd za starą szkołą)

Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 Plus :

czwartek 20.07.2023r. w godzinach

 • 9.00 -10.15 - Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa, Suche Bagno,  Ciska
 • 10.15-11.15 – Zblewo, ul.  Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa, Białachowo, Białachówko, Zblewo ul.  Białachowska, Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Młyńska
 • 11.30 –12.30 - Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna,
 • 12.30 - 13.45– Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski

piątek  21.07.2023r. w godzinach

 • 9.00 - 10.30  Pinczyn
 • 10.30- 11.15 - Pałubinek, Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec, Miradowo
 • 12.00- 12.45 - Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec, Radziejewo
 • 12.45 – 13.45 – Bytonia, Cis, Trzosowo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie przypomina o nowym okresie świadczeniowym 2023/2024 dla zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie świadczeń może odbywać się w następujących formach:

 • od 1 lipca 2023 r. i nadal  forma elektroniczna
 • od 1 sierpnia 2023 r. – możliwość składnia wniosków w formie papierowej

W dalszym ciągu zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez portale:

Dla osób decydujących się na złożenie wniosku w formie papierowej od dnia 01 sierpnia 2023 r. będzie to możliwe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

! ! ! W A Ż N E    T E R M I N Y! ! !

ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2023 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2023r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2023 r.
Natomiast wnioski złożone we wrześniu lub październiku 2023 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2023 r., a rozpatrzenie wniosków złożonych w miesiącach w listopadzie i w grudniu 2023 r. nastąpi do 28 lutego 2024 r.

Mając na względzie, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2022/2023, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2023 r.,  w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br.

 

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE

Wnioski o świadczenia alimentacyjne, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2023 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2023 r.       
Wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2023 r zostaną rozpatrzone do 30 listopada 2023 r., wnioski złożone w miesiącu październiku 2023 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2023 r.; wnioski złożone w miesiącu listopadzie 2023 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 stycznia 2024 r,  a rozpatrzenie wniosków złożonych  w miesiącach w grudniu 2023 r. i styczniu 2024 r. nastąpi do 28 lutego 2024 r.

Mając na względzie, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2022/2023, świadczenia alimentacyjne są przyznane do 30 września 2023 r., w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 października br.

Informujemy, że wnioski składane na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletne.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy