Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje o programie „ Dostępne mieszkanie” skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu. Prosimy o zapoznanie się z plakatem.

Więcej informacji w ulotce

dobry start

Przypominamy, że z dniem 1 lipca 2023 r. ruszyła możliwość składania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną.

Dla kogo Dobry start?
Świadczenie Dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością –
do ukończenia 24. roku życia.

Jak wnioskować o świadczenie?
Wnioski o świadczenie Dobry start można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są 3 kanały elektroniczne:

 • Portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia
 • PUE ZUS
 • Bankowość elektroniczna.

Wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Ważne terminy!
Wnioski o świadczenie Dobry start można składać, tak jak w latach ubiegłych, od 1 lipca do 30 listopada danego roku (wnioski po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia).

Uwaga!
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.
Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-o-dobry-start-juz-odjutra?clid=IwAR0VuODdBlJESyZMODwiCfra5yxFlXcUT2EF9IywdyXbsH6HW-8fg7j7PrI

Drodzy Mieszkańcy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, iż została stworzona OGÓLNOPOLSKA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM, która sfinansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach usług oferuje się  wsparcie przez 24 godziny/ 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych ( także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia). Zapraszamy do zapoznania się z ulotką.

ulotka

W dniach 05.06.2023r. , 06.06.2023r.będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2021 Plus realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE l 72 z 12.03.2014r. str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1 823,60 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1 410 zł - dla osoby w rodzinie

Nadmieniamy, że żywność będzie wydawana w budynku Zakładu Komunalnego w Zblewie przy ul. Chojnickiej 5 b – hydrofornia (wjazd za starą szkołą)

Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 Plus :

poniedziałek  05.06.2023r. w godzinach

 • 11.00 -11.45 - Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa, Suche Bagno,  Ciska
 • 11.45-12.15 – Zblewo, ul.  Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa, Białachowo, Białachówko, Zblewo ul.  Białachowska, Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Młyńska
 • 12.15 –13.00 - Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna,
 • 13.00 - 13.45– Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 13.45 - 15.00  Pinczyn

 wtorek  06.06.2023r. w godzinach

 • 11.00- 12.30 - Pałubinek, Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec, Miradowo
 • 12.30- 13.30 - Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec, Radziejewo
 • 13.30 – 14.30 – Bytonia, Cis, Trzosowo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy