Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

  1. od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r
    • 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
  2. od dnia 1 listopada 2014 r.
    • - 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

  • 77 zł na dziecko do 5 lat,
  • 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
  • 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie rządowego programu...

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2010 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.Nr.224, poz.1803), które określa termin do ponownego składania wniosku (kontynuacji posiadanego orzeczenia) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia .
W związku z powyższym prosimy o składanie powtórnych wniosków na miesiąc przed upływem terminu ważności obowiązującego orzeczenia.
Wnioski składane przed miesięcznym terminem ważności obowiązującego orzeczenia będziemy zmuszeni odsyłać.
Dodatkowych informacji udziela:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w StarogardzieGdańskim
pod numerem telefonu (58) 5602338

W siedzibie Gminnego Ośrodaka Pomocy Społeczej w Zblewie prowadzony jest
Punkt porad psychologicznych, obejujący również profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58)5623735 oraz w siedzibie naszego ośrodka.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy