Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2015 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.Urz.UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

  • 813 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
  • 684 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w godzinach od 12.00 do 15.00 w dniach:

  • 27 stycznia (wtorek) dla miejscowości: Zblewo; Białachowo, Białachówko;
  • 28 stycznia (środa)  dla miejscowoścl: Radziejewo, Borzechowo, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Miradowo;
  • 29 stycznia (czwartek) dla miejscowości: Pinczyn, Piesienica, Pałubinek; Biały Bukowiec, Karolewo,
  • 30 stycznia (piątek) dla rnlejscowoścl: Bytonia, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Królewski Bukowiec;

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Nawet do 1512 zł dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego, czyli prawie 200 zł więcej niż dotychczas, będą mogli otrzymać niepełnosprawni w 2015 r. Większe jest także dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Od stycznia 2015 r. na wyższe dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych będą mogły liczyć wszystkie osoby niepełnosprawne. Największe wsparcie dotyczy osób niepełnosprawnych w szczególnie trudnej sytuacji.

Czytaj więcej: Większe dopłaty do turnusów, likwidacji barier...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje,
że w dniu 24.12.2014r.
GOPS w Zblewie będzie czynny do godz. 12.00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że z uwagi na szkolenie pracowników
w dniu 21 listopada 2014r. GOPS w Zblewie będzie czynny do godz. 12.00.
Po godzinie 12.00 wszelkie zapytania i wnioski można kierować do sekretariatu w Urzędzie Gminy w Zblewie.

To propozycja wsparcia każdego w realizacji codziennych potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania. Propozycja ta dostosowana jest do aktualnych potrzeb i modyfikowana jest na bieżąco wraz ze zmianą uwarunkowań życiowych i sprawności podopiecznego. W ramach rozwiązań systemu opieki domowej proponujemy:

  • teleopiekę
  • teleEKG
  • usługi domowe

Podstawowym rozwiązaniem proponowanym przez nas w ramach teleopieki jest czerwony przycisk. Domowe świadczenia opiekuńcze realizujemy w bazowym wariancie niebieskiej linii oraz w wersji dla szczególnie wymagających w ramach linii jantarowej.

Więcej informacji na stronie www.centrum-opieki.pl

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy