Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

W dniach 23.05.2022r. , 24.05.2022r.  oraz 25.05.2022r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE l 72 z 12.03.2014r. str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. : 

  • 1707,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
  • 1320 zł - dla osoby w rodzinie

Nadmieniamy, że żywność będzie wydawana w budynku Zakładu Komunalnego w Zblewie przy ul. Chojnickiej 5 b – hydrofornia (wjazd za starą szkołą)

Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

poniedziałek  23.05.2022r. w godzinach

  • 13.45-14.15 - Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa, Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Suche Bagno,  Ciska
  • 14.15-15.00 - Zblewo działki ( Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa), Białachowo, Białachówko, Zblewo ul.  Białachowska

Wtorek  24.05.2022r. w godzinach:

  • 9.45 – 10.45 - Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
  • 11.00 - 11.45 – Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna, Młyńska
  • 12.30 - 13.15 Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec, Miradowo, Radziejewo, Pałubinek, Pinczyn ul. Pałubińska
  • 13.30-14.30 - Pinczyn ul. Semlińska, Sportowa, Nowodworska, Gajowa, ks. Hoffmana, Jezierska, Główna, Boczna, Mostowa, Nadrzeczna, Podgórna, ul. Ciska

Środa 25.05.2022r. w godzinach

  • 11.15- 12.00 - Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec
  • 12.00 – 13.00 – Bytonia, Cis, Trzosowo

 

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Центр комунальної допомоги в Зблеві інформує,що громадяни України,які приїхали з дітьми на територію Польщі, у зв'язку з озброєним конфліктом на території України,можуть подати заяву на отримання сімейної допомоги,та на сімейні виплати по догляду за неповнолітніми дітьми.

Форми заявок на сімейні виплати можна взяти в центрі комунальної допомоги в Зблеві,вулиця Główna 17

Документи які потрібно мати при складанні заявок на допомогу:

- заповнена форма заявок
- номер песель (PESEL) з статусом UKR
- документи на підставі яких переїхали границю ,після 24 лютого 2022 року
- номер рахунку банку

Важливо!

Документи потрібно заповнювати друкованими літерами  латинською мовою

При складанні документів просимо подавати свою електронну пошту,номер телефону та номер банківського рахунку

      Документи можна складати:

- електроно через Platformy Emp@tia
- особисто в центрі комунальної допомоги в Зблеві, вулиця Główna 17, 83-210 Zblewo


Години приймання:  Понеділок- п'ятниця 9.00- 14.00

_________________________________________________________________________________

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że obywatele Ukrainy, którzy wraz z dziećmi przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń rodzinnych – tj. zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń wynikających z faktu sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi.

 Formularze wniosków o świadczenia rodzinne dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku:
- wypełniony formularz,
- zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL z adnotacją UKR
- dokument tożsamości na podstawie którego została przekroczona granica po dniu 24 lutym 2022 r
- numer konta bankowego

Ważne!

Wnioski prosimy uzupełniać drukowanymi literami w alfabecie łacińskim.
Prosimy o podanie adresu e-mail, nr telefonu oraz wpisać numer konta bankowego.

Wnioski o świadczenia rodzinne można składać:

- elektronicznie za pośrednictwem Platformy Emp@tia
- oraz osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17, 83-210 Zblewo

Godziny przyjęć: poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-14.00.

 

plakat

W dniu 15 kwietnia 2022 r. (Wielki Piątek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie
będzie czynny do godziny 13:00.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy