Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

W dniach 10.06.2022r., 13.06.2022r. oraz 14.06.2022r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE l 72 z 12.03.2014r. str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. : 

 • 1707,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1320 zł - dla osoby w rodzinie

Nadmieniamy, że żywność będzie wydawana w budynku Zakładu Komunalnego w Zblewie przy ul. Chojnickiej 5 b – hydrofornia (wjazd za starą szkołą). Przypominamy o obowiązku posiadania własnych siatek, toreb w celu zapakowania otrzymanych produktów.

Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 :

Piątek – 10.06.2022r. w godzinach

 • 12.30 - 13.30 - Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa, Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Suche Bagno,  Ciska
 • 13.30 – 14.30 - Zblewo działki ( Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa), Białachowo, Białachówko, Zblewo ul.  Białachowska

Poniedziałek -   13.06.2022r. w godzinach:

 • 11.00 – 12.30 - Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 12.30 – 13.30 – Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna, Młyńska
 • 14.30 - 15.30 Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec, Miradowo, Radziejewo, Pałubinek, Pinczyn ul. Pałubińska

Wtorek - 14.06.2022r. w godzinach

 • 9.30 – 11.00 - Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec
 • 11.00 – 12.00 – Bytonia, Cis, Trzosowo
 • 13.00 - 14.30 - Pinczyn ul. Semlińska, Sportowa, Nowodworska, Gajowa, ks. Hoffmana, Jezierska, Główna, Boczna, Mostowa, Nadrzeczna, Podgórna, ul. Ciska

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Od 1 lutego 2022 r. ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2022/ 2023 , wnioski będą składać na nowych zasadach.

Według nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. zasad, wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres  przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu „Rodzina 500+”.

Ważne!

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r., wnioski można składać do ZUS już od 1 lutego 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • portalu PUE ZUS
 • portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia
 • bankowości elektronicznej

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2022r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym  terminie do 3 miesięcy.

Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2022/2023 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. w terminie :

 • od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,
 • od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2022 r.,
 • od 1 do 30 czerwca 2022 r. -  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2022 r.,
 • od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2022 r.,
 • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie , z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2022 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2022 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2022 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi. ZUS uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego prowadzone jest przez ZUS w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi rodzic znajdzie na PUE ZUS.

Przyznanie przez ZUS świadczenia wychowawczego – tak jak dotychczas - nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

 

Istotne jest, że w każdej jednostce ZUS, dla zainteresowanych klientów są udostępnione komputery, na których można  wypełnić wniosek, również z asystą pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto ZUS planuje utworzenie od lutego, tj. od daty rozpoczęcia przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy,  dodatkowych, mobilnych punktów składania wniosków w innych placówkach/urzędach (np. Poczta, KRUS) w celu dotarcia do lokalnych środowisk, służąc rodzinom pomocą zarówno w założeniu profilu na PUE ZUS, jak i w wypełnieniu i wysłaniu wniosku przez Internet.

 

W dniach 23.05.2022r. , 24.05.2022r.  oraz 25.05.2022r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE l 72 z 12.03.2014r. str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. : 

 • 1707,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1320 zł - dla osoby w rodzinie

Nadmieniamy, że żywność będzie wydawana w budynku Zakładu Komunalnego w Zblewie przy ul. Chojnickiej 5 b – hydrofornia (wjazd za starą szkołą)

Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

poniedziałek  23.05.2022r. w godzinach

 • 13.45-14.15 - Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa, Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Suche Bagno,  Ciska
 • 14.15-15.00 - Zblewo działki ( Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa), Białachowo, Białachówko, Zblewo ul.  Białachowska

Wtorek  24.05.2022r. w godzinach:

 • 9.45 – 10.45 - Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 11.00 - 11.45 – Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna, Młyńska
 • 12.30 - 13.15 Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec, Miradowo, Radziejewo, Pałubinek, Pinczyn ul. Pałubińska
 • 13.30-14.30 - Pinczyn ul. Semlińska, Sportowa, Nowodworska, Gajowa, ks. Hoffmana, Jezierska, Główna, Boczna, Mostowa, Nadrzeczna, Podgórna, ul. Ciska

Środa 25.05.2022r. w godzinach

 • 11.15- 12.00 - Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec
 • 12.00 – 13.00 – Bytonia, Cis, Trzosowo

 

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Центр комунальної допомоги в Зблеві інформує,що громадяни України,які приїхали з дітьми на територію Польщі, у зв'язку з озброєним конфліктом на території України,можуть подати заяву на отримання сімейної допомоги,та на сімейні виплати по догляду за неповнолітніми дітьми.

Форми заявок на сімейні виплати можна взяти в центрі комунальної допомоги в Зблеві,вулиця Główna 17

Документи які потрібно мати при складанні заявок на допомогу:

- заповнена форма заявок
- номер песель (PESEL) з статусом UKR
- документи на підставі яких переїхали границю ,після 24 лютого 2022 року
- номер рахунку банку

Важливо!

Документи потрібно заповнювати друкованими літерами  латинською мовою

При складанні документів просимо подавати свою електронну пошту,номер телефону та номер банківського рахунку

      Документи можна складати:

- електроно через Platformy Emp@tia
- особисто в центрі комунальної допомоги в Зблеві, вулиця Główna 17, 83-210 Zblewo


Години приймання:  Понеділок- п'ятниця 9.00- 14.00

_________________________________________________________________________________

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że obywatele Ukrainy, którzy wraz z dziećmi przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń rodzinnych – tj. zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń wynikających z faktu sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi.

 Formularze wniosków o świadczenia rodzinne dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku:
- wypełniony formularz,
- zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL z adnotacją UKR
- dokument tożsamości na podstawie którego została przekroczona granica po dniu 24 lutym 2022 r
- numer konta bankowego

Ważne!

Wnioski prosimy uzupełniać drukowanymi literami w alfabecie łacińskim.
Prosimy o podanie adresu e-mail, nr telefonu oraz wpisać numer konta bankowego.

Wnioski o świadczenia rodzinne można składać:

- elektronicznie za pośrednictwem Platformy Emp@tia
- oraz osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17, 83-210 Zblewo

Godziny przyjęć: poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-14.00.

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy