Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie przypomina o nowym okresie świadczeniowym 2021/2022 dla zasiłku rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie świadczeń może odbywać się w następujących formach:

- od 1 lipca 2021 r. i nadal  forma elektroniczna
- od 1 sierpnia 2021 r. – możliwość składnia wniosków w formie papierowej

W dalszym ciągu zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez portale:

- EMP@TIA,
- ePUAP
- bankowość elektroniczną

Dla osób decydujących się na złożenie wniosku w formie papierowej od dnia 02 sierpnia 2021 r. będzie to możliwe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

 

! ! ! W A Ż N E    T E R M I N Y! ! !
ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2021 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.
Natomiast wnioski złożone we wrześniu lub październiku 2021 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2021 r., a rozpatrzenie wniosków złożonych w miesiącach w listopadzie i w grudniu 2021 r. nastąpi do 28 lutego 2022 r.

Mając na względzie, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2020/2021, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2021 r.,  w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br.

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE

Wnioski o świadczenia alimentacyjne, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2021 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2021 r.       
Wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2021 r zostaną rozpatrzone do 30 listopada 2021 r., wnioski złożone w miesiącu październiku 2021 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2021 r.; wnioski złożone w miesiącu listopadzie 2021 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 stycznia 2022 r,  a rozpatrzenie wniosków złożonych  w miesiącach w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. nastąpi do 28 lutego 2022 r.

Mając na względzie, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2020/2021, świadczenia alimentacyjne są przyznane do 30 września 2021 r., w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 października br.

Informujemy, że wnioski składane na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletne. Powinny one zawierać następujące informacje: numer rachunku bankowego, adres poczty elektronicznej na którą przesyłane są informacje o przyznaniu świadczenia oraz aktualny numer telefonu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że w dniach 20.07.2021, 21.07.2021 oraz 22.07.2021r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE l 72 z 12.03.2014r. str.1) .
Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1542,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i
 • 1161,60 zł - dla osoby w rodzinie

Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 :

wtorek  20.07.2021r. w godzinach

 • 14.00-14.30 – Radziejewo, Pałubinek, Pinczyn ul. Pałubińska,

środa  21.07.2021r. w godzinach:

 • 10.00 – 10.30 Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna, Młyńska
 • 10.30-11.00– Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa Zblewo ul. Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Suche Bagno,  ul. Ciska
 • 11.30 -12.15- Zblewo działki ( Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa), Białachowo, Białachówko, Zblewo ul. Białachowska
 • 12.15 – 13.00 – Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec, Miradowo
 • 13.30-14.30- Pinczyn ul. Semlińska, Sportowa, Nowodworska, Gajowa, ks. Hoffmana, Jezierska, Główna, Boczna, Mostowa, Nadrzeczna, Podgórna, ul. Ciska

czwartek 22.07.2021r. w godzinach

 • 9.30-10.30- Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 10.45 – 11.30 – Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec
 • 11.30 – 12.45 – Bytonia, Cis, Trzosowo

Prosimy wszystkie osoby odbierające żywność o zachowaniu odstępu między sobą 2m, posiadanie rękawiczek ochronnych oraz maseczek.

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną działania towarzyszące na podstawie współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie będą realizowane w formie wydawniczej. Wszystkie chętne osoby, biorące udział w programie POPŻ 2020 zapraszamy w dniach 12.07.2021 do 14.07.2021r. po odbiór przygotowanego poradnika.

Tematy, które zostały zawarte w przygotowanym wydaniu to : kulinarne, związane z tym zasady niemarnowania żywności, zasady dietetyki oraz ekonomia.

logotyp POPŻ

rodzina 500+

Informujemy, że z dniem  30 czerwca 2021r. mija termin, do którego należy złożyć wniosek, aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+.
Wnioski złożone po dniu 30 czerwca 2021r., skutkują przyznaniem świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy